Doelstellingen

 

De Stichting Ecobaby is een non-gouvernementele Nederlandse organisatie opgericht in 1996. Het doel is schadelijke omgevingsfactoren in de zwangerschap en in de neonatale en postneonatale periode op te sporen, te bestuderen, en effecten ervan te voorkomen of te genezen. De omgevingsfactoren zijn in de zwangerschap A. Via vrijwillige blootstelling van de moeder: alcohol, roken en drugs. B. Via onvrijwillige blootstelling: Dioxinen, PCB's en andere POP's, Pesticiden, Zware Metalen en Medicijnen. Voorts heeft de stichting tot doel de kennis van dit gebied in de perinatale periode te verbreiden.

Mission Statement:

Door preventie, compensatie en curatie van schadelijke omgevingsfactoren de ongeboren- en pasgeboren baby de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen.

Doelen van de stichting:

1. Bestuderen van effecten van vrijwillige blootstelling, zoals alcohol, roken en drugs in de zwangerschap en het eerste levensjaar, van onvrijwillige blootstelling, zoals PCB's , dioxinen, pesticiden, zware metalen, en van therapeutische blootstelling, zoals medicijnen.
2. Bestuderen hoe de eventuele schadelijke gevolgen te voorkomen.
3. Bestuderen hoe moeder en kind te genezen, indien er schadelijke blootstelling heeft plaats gevonden.
4. Bovenstaande studies bij anderen te bevorderen.
5. Vaststellen wat er aan kennis is op dit gebied.
6. Vaststellen welke de hiaten zijn.
7. Verbreiden van kennis over dit gebied.