Home

Welkom op de site van stichting Ecobaby, een non gouvernementele Nederlandse organisatie, opgericht in 1996, die de schadelijke omgevingsfactoren onderzoekt om te komen tot preventie of genezing van schade in de perinatale periode.

De organisatie werkt nauw samen met de organisatie Women in Europe for a Common Future (WECF).

Ecobaby foundation is lid van het Platform Partners voor een Gezond Leefmilieu en internationaal is de organisatie aangesloten bij de Europese overkoepelende organisatie van NGO’s “HEAL”.

Op het gebied van voorlichting is de stichting betrokken bij preconceptionele zorg aan aanstaande vaders en moeders wat betreft de invloed van omgevings factoren. Met name ligt de nadruk op preventie van prematuritas en onderontwikkeling van de aanstaande baby. Adviezen zijn met name ook gericht op de aanstaande vader. *

Sinds 2015 is de stichting betrokken bij problemen van het Shaken baby syndroom. Janna Koppe emeritus hoogleraar neonatologie aan de Universiteit van Amsterdam heeft een ruime ervaring met de fysiologie en pathologie van babies, met name ook van de ongeboren baby, van bevallingen en van de eerste maanden van het leven. Doorgaans is een ruime perinatale ervaring nodig voor het stellen van een goede diagnose en deze is lang niet altijd aanwezig bij forensische kinderartsen laat staan bij radiologen of patholoog-anatomen.  Ouders die meer inlichtingen willen hebben kunnen contact opnemen.

Klik hier voor oude informatie.